Dilemma’s in de jeugdzorg – wat is na 2015 het beste scenario?

Wie in de jeugdzorg werkt of die van dichtbij volgt, weet met welke grote dilemma’s professionals te maken hebben. Ze nemen beslissingen die diep ingrijpen in het leven van ouders en hun kinderen. 

Vanaf 2015 gaat de organisatie van de jeugdzorg ingrijpend veranderen. De regie en verantwoordelijkheid komt dan bij de gemeenten te liggen. Over hoe gemeenten dit precies gaan invullen is nog veel discussie en onduidelijkheid. Bijvoorbeeld over de manier waarop de vrijwillige en gedwongen hulpverlening georganiseerd gaat worden. Geïntegreerd, zoals nu al gebeurt in Amsterdam? Daar werkt Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) met gezinsmanagers. Of is het, ook na 2015, te verkiezen dat jeugdbescherming, jeugdreclassering enerzijds en vrijwillige jeugdhulpverlening anderzijds, strikt gescheiden blijven? Omdat het andere rollen betreft en er daarmee ook andere competenties mee zijn gemoeid? En – niet in de laatste plaats – omdat het daarmee voor ouders en gezinnen overzichtelijk en eerlijk blijft? Op welke manier kunnen we dit het beste organiseren, wat is – want daar gaat het uiteindelijk om – voor de gezinnen het beste? En ook: wat moet de jeugdzorgprofessional van 2015 allemaal kennen en kunnen? Deze en andere interessante vragen komen aan bod tijdens het Jeugzorgsymposium. 

Twitter mee over het
Jeugdzorg Symposium
gebruik #jeugdzorgsymposium @logacom

Aanleiding voor dit middagsymposium zijn twee boeken die moeilijke dilemma’s binnen de jeugdzorg haarscherp in beeld brengen. Deelnemers ontvangen de twee vakboeken gratis bij hun deelname aan het congres. 

Mevrouw, mag ik bij u wonen? volgt een gedragsdeskundige van een bureau jeugdzorg – op basis van haar dagboek dat ze 2 jaar bijhield - op de voet. Hoe komen de beslissingen van jeugdzorg eigenlijk tot stand? Welke overwegingen spelen mee? En hoe groot is de macht van jeugdzorg? Meer informatie over dit boek vindt u op de website van Uitgeverij SWP 

Jeugdbeschermer: een vak apart geeft inzicht in de complexe wereld van de kinderbescherming. De verschillende aspecten van het beroep gezinsvoogd - de methodische, ethische en juridische dilemma’s die dit werk met zich meebrengt - passeren op een heldere en overzichtelijke wijze de revue. Ook de veranderingen in de jeugdzorg (transitie) komt uitgebreid aan bod. Meer informatie over dit boek vindt u op de website van Uitgeverij SWP 

 

Informatiemarkt
Op het Jeugdzorg Symposium wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl
Doelgroep
Dit congres is gericht op gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals binnen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, gezondheidszorg en transitiemanagers.
Dit congres is een coproductie van:
 


Mediapartner is: